JULEVITA

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van JULEVITA, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van koophandel onder nummer 81331312. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van JULEVITA. JULEVITA vindt jouw privacy erg belangrijk. doe er alles aan om jouw privégegevens te beschermen en zorgvuldig te bewaren, maar zeker ook te verwijderen wanneer de bewaartermijn is verstreken. JULEVITA
vraagt alleen die gegevens van jou, die noodzakelijk zijn om je zo goed mogelijk te kunnen helpen tijdens ons traject. Hieronder volgt een uiteenzetting met uitleg, welke gegevens van jou worden gevraagd en waarvoor ze worden gebruikt. Daarnaast lees je wat je rechten zijn, de maximale bewaartermijn van de gegevens en wie toegang heeft tot jouw data. Verantwoordelijkheid voor de verstrekte gegevens: JULEVITA is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen of klachten over de bescherming van je gegevens.? Neem dan contact op met Judith Leenders. Je kunt haar bereiken via info@julevita.nl. Gegevens die worden vastgelegd: Wanneer je contact opneemt met JULEVITA, zoals bijvoorbeeld via het contactformulier worden er al een aantal gegevens vastgelegd. Dit kan ook wanneer je haar bijvoorbeeld telefonisch benaderd of een e-mail stuurt. JULEVITA gebruikt jouw gegevens alleen met een specifiek doel, namelijk om jou verder te helpen met je vraag voor- en tijdens het coachingstraject of dienst. Dit zijn gegevens die door JULEVITA verwerkt (kunnen) worden:

  •  NAW-gegevens
  •  Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  •  Geboortedatum en –plaats
  •  Geslacht
  •  Gegevens betreffende uw (mentale) gezondheid
  • Gegevens plan van aanpak, werkplan en samenwerkingsovereenkomsten
  •  Gespreksverslagen
  •  Inhoud van communicatie

Reden van vastlegging:
Meestal verwerkt JULEVITA je persoonsgegevens op jouw verzoek. Bijvoorbeeld om je vraag te kunnen
beantwoorden of om de gevraagde service of diensten te kunnen leveren. Een andere reden om je
gegevens te verwerken is vanwege een wettelijke verplichting, hierbij kun je denken aan een controle van
de belastingdienst.

Wat zijn de juridische gronden?
Volgens de privacywetgeving moet JULEVITA zeggen welke ‘juridische gronden’ zij heeft om je gegevens
te gebruiken. De allerbelangrijkste vindt JULEVITA jouw toestemming. Alleen met jouw toestemming mag
JULEVITA je bijvoorbeeld marketing- en promotiemateriaal of een nieuwsbrief sturen. Je hebt altijd het recht om je eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken.
JULEVITA verwerkt ook gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst. Je hebt een product of dienst
bij ons besteld en JULEVITA zorgt er voor dat deze op de juiste/afgesproken locatie geleverd wordt.
Ook op basis van wettelijke verplichting verwerkt JULEVITA je persoonsgegevens. Zoals voor de
belastingaangifte.
Als laatste kan JULEVITA je gegevens gebruiken bij gerechtvaardigd belang. Dat betekent dat zij jou de
meest optimale, persoonlijke service wilt verlenen. Denk hierbij aan een evaluatie na een coachingstraject
of een tevredenheidsonderzoek na het verlenen van een dienst. Bij het vaststellen van dit
gerechtvaardigd belang worden altijd jouw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens afgewogen tegen de belangen van JULEVITA.
Wie heeft er toegang?
JULEVITA geeft je gegevens alleen door aan andere partijen als dit echt nodig is voor onze dienstverlening.
Denk hierbij aan de accountant die ons helpt met de belastingaangifte.
Partijen die van JULEVITA toegang krijgen tot je gegevens mogen deze alleen gebruiken namens JULEVITA.
JULEVITA verkoopt jouw gegevens niet aan derden tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Hoe veilig zijn je gegevens?
Wanneer JULEVITA je gegevens krijgt, dan zorgt zij ervoor dat ze beveiligd zijn tegen verlies, diefstal en
onrechtmatig gebruik. JULEVITA slaat je gegevens op in verschillende (online) databases en hanteren
hiervoor beveiligingsmaatregelen zodat niemand er zomaar bij kan.
Hoe lang bewaren we de gegevens?
Het korte antwoord is: niet langer dan noodzakelijk. Klinkt lekker simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? JULEVITA houdt bepaalde termijnen aan, waarna zij je gegevens verwijderd. Dit zijn ze: Van de Belastingdienst moet JULEVITA haar administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketing- en promotiemateriaal, dan bewaart JULEVITA die toestemming 5 jaar lang. Als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaart JULEVITA het intrekken van je verzoek ook 5 jaar. Correspondentie die gerelateerd is aan het afnemen van een product of dienst bewaart JULEVITA 7 jaar. Je vragen die je via e-mail of het contactformulier aan JULEVITA stelt en die niet gerelateerd zijn aan een offerte of het afnemen van een product of dienst bewaart JULEVITA 2 jaar. Het coachcontract, plan van aanpak, reflectie- en evaluatieformulier etc zijn gerelateerd aan het afnemen van de dienst, deze bewaart JULEVITA 7 jaar. Telefoongesprekken worden niet opgenomen of bewaard.
Wat zijn je rechten?
Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens, wil je je gegevens wijzigen, verwijderen of het gebruik beperken? Geen probleem. Laat het JULEVITA weten via info@julevita.nl. JULEVITA wilt zeker weten dat jij écht jij bent. Daarom kan zij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen.
Waar kun je terecht met vragen of klachten?
Zoals gezegd vindt JULEVITA je privacy belangrijk en doet zij er alles aan jouw privégegevens ook echt privé te houden. Als je het idee hebt dat JULEVITA je gegevens niet veilig verwerkt of bewaart, vindt